Sunn og trygg laks frå vestlandets kalde og klåre fjordar

Nyheiter

Prosjekter

rognkjeks

Rognkjeksoppdrett og naturleg lusekontroll

Ein naturleg biologisk måte å fjerne lus.

Lakselus er ein av dei største utfordringane innan fiskeoppdrettnæringa. Det jobbast intenst med å finne metodar for effektiv og miljøvennleg fjerning av lakselusa.

«Hordagut»

Brønnbåten «Hordagut» skal bygges på Fitjar mekaniske verksted (FMV) og leveres i april 2020.

Sammen med fire andre oppdrettsselskap i Austevoll, Fitjar og Bømlo har Blom Fiskeoppdrett etablert Hordalaks AS, som har kontrahert en av landets største brønnbåter på hele 4700 m3 lasterom.

Hordagut
Lukka anlegg

Lukka anlegg

Lukka anlegg gir auka arealutnytting, det blir lettare å styre miljøet inne i anlegga og man slepp unna problem med lus.

I 2014 vart det tildelt 3 kategoriar av grøne konsesjonar til næringa. Fiskeridepartemanget utlyste «Grøne Konesjonar»