Hopp til innhold

Velkommen til vårt visningssenter

Sjå korleis oppdrett av laks blir drive. Du får sjå fisken i merden, smake på laksen som vi produsere, og ein tur med rib i det flotte øyriket vårt som du seint vil gløyma.

 

Bestill din tur i dag!

Bestilling på tlf. 951 89 950 eller e-post visning@engesund.no

Båttur, kunnskap og morro – ein kjekk oppleving for heile familien!

Opningstider

1. mai - 31. august

Måndag – søndag 10.00 – 20.00. Fast avgang 10.30, 14.00 og 17.00.

OBS! Det er mogleg å koma med eigen båt ut til flåten, etter avtale.

1. september - 30. april

Måndag – søndag 08.00 – 16.00. Fast avgang frå Fitjar 09.00 og 13.00

 

OBS! Det er mogleg å kome med eigen båt ut til flåten, etter avtale.

Matservering/Kafé

Skuleferie (midten av juni – midten av august)

Båtkafe Måndag – søndag 13.00 – 19.00 (kjøkkenet stenger kl. 18.00) – Kom med eigen båt drop-in, eller bli med dei faste avgongane våre frå Fitjar

Resten av året må ein bestille mat på førehand, seinast dagen før.

OBS! Menyen kan variere

Meny 2022

For andre opningstider send oss ein førespurnad

Telefon 951 89 950 eller e-post visning@engesund.no

Prisar

Gaida visningstur - Gratis!

Vist du kjem i eigen båt til anlegget.

Båttransport for gaida visningstur (Fitjar - visningssenteret - Fitjar)

250,- for vaksne

150,- for born

200,- for studentar/pensjonistar (gyldig legitimasjon)

600,- familiebillett (to store og to små) 50,- per ekstra born

GRATIS for skuleklassar!

Tur med rib-båt i Fitjarøyane: 4000,- per time per båt

3000,- per time per båt i samband med visning. Båttur i flott landskap med historie

Visninga inkluderer

 • Varigheit: ca. 2 timer
 • 15 min båttur med RIB båt, ein veg. Me hentar og bringer deg frå kaia på Fitjar.
 • Guida visning med erfarne visningsverter.
 • Visning på oppdrettsanlegget og i utstillinga vår.
 • Smak på laksen.
 • Kunnskap om lakseoppdrett.
 • Moglegheit for å bestille lunsj eller middag (sjå eigen meny).
 • Egnar seg for alle aldersgrupper – frå små barn til gammal krok.
 • Me kan hjelpe til med organisering av båtskyss for større grupper og fra andre utgangspunkt enn Fitjar.

Visning kvar dag med forbehald at det ikkje er storm, vår lukka båt (MS Ingeborg) kan køyre ut til visningssenteret i sterk vind. Me har flytedressar i alle størrelsar. Kle deg etter veret med passande fottøy.

Mat og drikke i restauranten

Det er mogleg å bestille lunsj eller middag på visningssenteret. Me serverer mat basert på våre eigne og lokale produkt, nydelige rettar laga av vår eigen kokk.
Du kan droppe innom restauranten i eigen båt i sommartida. Sjå opningstider for sommartid lenger opp.

Visninga og utstillinga

Utstillinga tek deg frå oppdrettet slik det ein gong starta til den moderne drifta i dag. Laksens livssyklus, berekraftig utvikling, fotavtrykk og framtid er nokre av temaene ein lærar om.

Korleis komme hit

Visningsanlegget ligg i Fitjarøyane nord for Engesund og er plassert ved oppdrettsanlegget på vestsida av Dyrholmen. Sidan dette er eit matfiskanlegg som ligg på sjø, er ein avhengig av båt for å kome seg dit. Ein kan anten kome med eigen båt, eller me kan hente dykk i ein av våre båtar. Turen i seg sjølv er ei oppleving, og ein kjem nær sjøen og naturen i det flotte øyriket utanfor Fitjar.

Skal du til Engesund Fiskeoppdrett Visningssenter landevegen køyrer du til Fitjar sentrum. Fitjar ligg 10 minutt frå E39 ved Sandvikvåg og 30 minutt frå Leirvik sør på Stord, midt mellom Bergen og Haugesund. Det er altså god tilkomst både frå sør og nord langs vegen. Ved spesielle høve kan me hente andre stadar enn på Fitjar, til dømes er det kort avstand over til Austevoll og Bømlo via sjøvegen. For transport må me ta nokre atterhald om vêret.

Leige lokale til konferansar og selskap

 • Du kan velgje mellom dagspakke og halvdagspakke
 • 40-60 personar
 • Restaurantkjøkken – Me ordner mat etter ønske, kom med førespurnad.
 • Omvising på oppdrettet er inkludert
 • Passer til konfirmasjon, bryllaup, åremålsdagar, jubileum, slektstreff …
 • Me kan hjelpe til med båtskyss

Me har to lokale tilgjengeleg for bevertning, visning og konferansar:

Hovedlokalet

Hovedlokalet – Plass til ca. 60

Hovedlokalet ligg i første etasje på flåten, vegg i vegg med kjøkenet, med god utsikt mot merdanlegget. Lokalet er utstyrt med prosjektor og Bose lydanlegg i taket, fordelt på heile rommet. Det gjer det gunstig for konferanse og visning for større grupper. Hovedlokalet har plass til 60-70 personar for bevertning, omtrent dobbelt til visning eller foredrag.

Overetasjen

Overetasjen – Plass til ca. 40

I andre etasje har ein flott utsikt i alle retningar, prosjektor i taket og lydanlegg med teleslynge. Det er tilknytt eit utandørs overbygg med grillkrok. Særs gunstig lokale for konferansar, og har plass til 40 personar for bevertning, og det doble for foredrag.