Hopp til innhold

Velkommen til vårt visningssenter

Sjå korleis oppdrett av laks blir drive. Du får sjå fisken i merden, smake på laksen som vi produsere, og ein tur med rib i det flotte øyriket vårt som du seint vil gløyma.

 

Sommarsesong 2021

19.juni – 15.august.

Opningstider

Gaida visningsturar kl. 12.00 og kl.15.00 kvar dag i sommar

Resten av året kl. 08.00-16.00. Ope på førespurnad. Send ein førespurnad på epost eller telefon. (visning@engesund.no tlf: 951 89 950).

Engesund båtkafé open kl.13.00 - 18.00 kvar dag i sommar

Kom med eigen båt til kafeen vår. Resten av året, ope kvar dag på bestilling, send ein førespurnad på epost eller telefon. (visning@engesund.no, tlf: 951 89 950).

 

Båtkafe meny sommar 2021

Turistinformasjon open kl. 11.00 - 19.00 kvar dag i sommar

Turistinformasjonen på Fitjar finn du hos oss! Fitjarsjøen 2, 5419 Fitjar.

Prisar

Visningstur: 250,- for vaksen, 150,- for born (3-18 år)

Båttransport tur retur til visningssenteret er inkludert i prisen. Moglegheit for å komma i eigen båt, då er prisen 100,-

200,- for student/pensjonist

Gyldig legitimasjon

Gratis born (0-2 år)

600,- familiebillett (to store og to små)

100,- per ekstra born

Tur med rib-båt i Fitjarøyane: 3500,- per time per båt

2500,- per time per båt i samband med visning. Båttur i flott landskap med historie

Visninga inkluderer

 • Varigheit: ca. 1,5 timer
 • 20 min båttur med RIB båt, ein vei. Me henter og bringer deg frå kaia på Fitjar.
 • Guida visning med erfarne visningsverter.
 • Visning på oppdrettsanlegget og i utstillinga vår.
 • Smak på laksen.
 • Kunnskap om lakseoppdrett.
 • Moglegheit for å bestille lunsj eller middag (sjå eigen meny).
 • Egnar seg for alle aldersgrupper – frå små barn til gammal krok.
 • Me kan hjelpe til med organisering av båtskyss for større grupper og fra andre utgangspunkt enn Fitjar.

Visning kvar dag med forbehold at veret er greit, maksimum styrke frå nord 10m/s. Me har flytedressar i alle størrelsar. Kle deg etter veret med passande fottøy.

 

Mat og drikke i restauranten

Det er mogleg å bestille lunsj eller middag på visningssenteret. Me serverer mat basert på våre eigne og lokale produkt, nydelige rettar laga av vår eigen kokk.
Du kan droppe innom restauranten i eigen båt i sommertida. Sjå opningstider for sommertid lenger opp. Minimum 4 personar ved bestilling av mat.

 

Visninga og utstillinga

Me har ei utstilling i kjellaren på flåten der ein kan lære litt om historia til oppdrett med utgangspunkt i Engesund Fiskeoppdrett AS si historie. Utstillinga tek deg frå oppdrettet slik det ein gong starta til den moderne drifta i dag. Det er også informasjon frå ulike aktørar og samarbeidspartnarar som er viktige for drifta på eit matfiskanlegg i dag. Til dømes slakteri, brønnbåt, rognprodusent og fôrprodusent.

Korleis komme hit

Visningsanlegget ligg i Fitjarøyane nord for Engesund og er plassert ved oppdrettsanlegget på austsida av Dyrholmen. Sidan dette er eit matfiskanlegg som ligg på sjø, er ein avhengig av båt for å kome seg dit. Ein kan anten kome med eigen båt, eller me kan hente dykk i våre eigne hardribbar «Nylei» eller «Luso». Turen i seg sjølv er ei oppleving, og ein kjem nær sjøen og naturen i det flotte øyriket utanfor Fitjar.

Skal du til Engesund Fiskeoppdrett Visningssenter landevegen køyrer du til Fitjar sentrum. Fitjar ligg 10 minutt frå E39 ved Sandvikvåg og 30 minutt frå Leirvik sør på Stord, midt mellom Bergen og Haugesund. Det er altså god tilkomst både frå sør og nord langs vegen. Ved spesielle høve kan me hente andre stadar enn på Fitjar, til dømes er det kort avstand over til Austevoll og Bømlo via sjøvegen. For transport må me ta nokre atterhald om vêret.

 

Leige lokale til konferansar og selskap

 • Du kan velgje mellom dagspakke og halvdagspakke
 • 40-60 personar
 • Restaurantkjøkken – Me ordner mat etter ønske, kom med førespurnad.
 • Omvising på oppdrettet er inkludert
 • Passer til konfirmasjon, bryllaup, åremålsdagar, jubileum, slektstreff …
 • Me kan hjelpe til med båtskyss

Me har to lokale tilgjengeleg for bevertning, visning og konferansar:

Hovedlokalet

Hovedlokalet – Plass til ca. 60

Hovedlokalet ligg i første etasje på flåten, vegg i vegg med kjøkenet, med god utsikt mot merdanlegget. Lokalet er utstyrt med prosjektor og Bose lydanlegg i taket, fordelt på heile rommet. Det gjer det gunstig for konferanse og visning for større grupper. Hovedlokalet har plass til 60-70 personar for bevertning, omtrent dobbelt til visning eller foredrag.

Overetasjen

Overetasjen – Plass til ca. 40

I andre etasje har ein flott utsikt i alle retningar, prosjektor i taket og lydanlegg med teleslynge. Det er tilknytt eit utandørs overbygg med grillkrok. Særs gunstig lokale for konferansar, og har plass til 40 personar for bevertning, og det doble for foredrag.