Velkommen til vårt visningssenter

Sjå korleis oppdrett av laks blir drive. Du får sjå fisken i merden, smake på laksen som vi produsere, og ein tur med rib i det flotte øyriket vårt som du seint vil gløyma.

Visninga inkluderer

  • Varigheit: ca. 2 timer
  • 15 min båttur med RIB båt, ein veg. Me hentar og bringer deg frå kaia på Fitjar.
  • Guida visning med erfarne visningsverter.
  • Visning på oppdrettsanlegget og i utstillinga vår.
  • Vi har støvlar, redningsdressar og redningsvestar i alle størrelsar.
  • Smak på laksen.
  • Kunnskap om lakseoppdrett.
  • Moglegheit for å bestille lunsj eller middag (sjå eigen meny).
  • Egnar seg for alle aldersgrupper – frå små barn til gammal krok.
  • Me kan hjelpe til med organisering av båtskyss for større grupper og fra andre utgangspunkt enn Fitjar

Visning kvar dag med forbehald at det ikkje er storm, vår lukka båt (MS Ingeborg) kan køyre ut til visningssenteret i sterk vind. Me har flytedressar i alle størrelsar. Kle deg etter veret med passande fottøy.

Mat og drikke i restauranten

Det er mogleg å bestille lunsj eller middag på visningssenteret. Me serverer mat basert på våre eigne og lokale produkt, nydelige rettar laga av vår eigen kokk.
Du kan droppe innom restauranten i eigen båt i sommartida.

Meny og prisar 2023

Visninga og utstillinga

Utstillinga tek deg frå oppdrettet slik det ein gong starta til den moderne drifta i dag. Laksens livssyklus, berekraftig utvikling, fotavtrykk og framtid er nokre av temaene ein lærar om.

Korleis komme hit

Visningsanlegget ligg i Fitjarøyane nord for Engesund og er plassert ved oppdrettsanlegget på vestsida av Dyrholmen. Sidan dette er eit matfiskanlegg som ligg på sjø, er ein avhengig av båt for å kome seg dit. Ein kan anten kome med eigen båt, eller me kan hente dykk i ein av våre båtar. Turen i seg sjølv er ei oppleving, og ein kjem nær sjøen og naturen i det flotte øyriket utanfor Fitjar.

Skal du til Engesund Fiskeoppdrett Visningssenter landevegen køyrer du til Fitjar sentrum. Fitjar ligg 10 minutt frå E39 ved Sandvikvåg og 30 minutt frå Leirvik sør på Stord, midt mellom Bergen og Haugesund. Det er altså god tilkomst både frå sør og nord langs vegen. Ved spesielle høve kan me hente andre stadar enn på Fitjar, til dømes er det kort avstand over til Austevoll og Bømlo via sjøvegen. For transport må me ta nokre atterhald om vêret.

Kontakt oss

Epost: visning@engesund.no
Telefon: 951 89 950

VISNINGSANSVARLEG

Karina Gautefall Bunes
E-post: karina@engesund.no
Telefon: 951 89 950 (ikkje SMS)

Book visning

Ved å trykke på "send førespurnad» forpliktar du deg ikkje. Førespurnaden blir først bekrefta når du mottar bekreftelse på e-post.

Nyheiter