Prosjekter

Hordagut

«Hordagut»

Brønnbåten «Hordagut» skal bygges på Fitjar mekaniske verksted (FMV) og leveres i april 2020.
Lukka anlegg 1

Lukka anlegg

Lukka anlegg gir auka arealutnytting, det blir lettare å styre miljøet inne i anlegga og man slepp unna problem med lus.
Dyrking av tare 2

Dyrking av tare

Engesund er oppteken av miljøvennleg drift, og har dyrka tare sidan 2016 som ein del av eit forskningsprosjekt saman med Møreforsk