Hopp til innhold

Prosjekt

Engesund Fiskeoppdrett søkjer til ei kvar tid å betre drifta si, både med tanke på økonomi og berekraft. Per i dag har vi fleire prosjekter gåande i tillegg til laks- og aurekonsesjonar, samt visningar på vårt visningssenter.