Gåvekort

Gåvekort i postkassen?

Gåvekort

 

Me på Engesund fiskeoppdrett visningssenter ynskjer at alle som vil skal få moglegheit til å koma på besøk til oss.
Havbruksnæringa i Noreg er ei svært viktig næring, ikkje berre for Noreg, men og for resten av verda.
Hos oss kan ein sjå fisken i merden, smak på laksen, lær om historia, laksens livssyklus, eksport og berekraftig matproduksjon.

Med dette gåvekortet kan du ta med deg heile familien ut til visningssenteret heilt GRATIS.
Me køyrer dykk ut med båt frå Fitjar sentrum til visningssenteret og tilbake til Fitjar.
På visningssenteret blir det gaida omvising.
Visningstur med transport tar ca. 2 t.
Dette gåvekortet går IKKJE ut på dato, men flott om det blir brukt innan 2023.
Mogleg å bestille lunsj/middag på visningssenteret.

Me leverer gåvekort til alle husstandar i Fitjar, Stord, Bømlo, Tysnes og Austevoll kommune.
Har du ikkje mottatt eit gåvekort innan januar, ta kontakt!

For informasjon og booking;
tlf. 951 89 950 eller visning@engesund.no