Priser

Gaida visningstur – Gratis!
Dersom du kjem i eigen båt til anlegget.

Båttransport for gaida visningstur (Fitjar – visningssenteret – Fitjar)
250,- for vaksne

150,- for born

200,- for studentar/pensjonistar (gyldig legitimasjon)

600,- familiebillett (to store og to små) 50,- per ekstra born

GRATIS for skuleklassar!

Tur med Hard-RIB (maks 26 knop) i Fitjarøyane: 4000,- per time per båt
3000,- per time per båt i samband med visning. Båttur i flott landskap med historie

Kontakt oss

Nyheiter

Gåvekort

Gåvekort

Me på Engesund fiskeoppdrett visningssenter ynskjer at alle som vil skal få moglegheit til å koma på besøk til oss.