Hopp til innhold

Settefiskanlegg

Vik settefisk

Vik har vore heilt i front når det gjeld storsmolt, og laga allereie for 6 år sidan 400g smolt. Vik har også vore tidleg ute med RAS anlegg. Både storsmolt og RAS anlegg har vorte områd matfiskoppdrettarar investerar store summar i idag. Engesund var majoritetseigar fram til somaren 2017, då Blom Fiskeoppdrett kjøpte seg inn med 51% av aksjane.