Rognkjeksoppdrett og naturleg lusekontroll

Ein naturleg biologisk måte å fjerne lus.

Rognkjeksoppdrett

Lakselus er ein av dei største utfordringane innan fiskeoppdrettnæringa. Det jobbast intenst med å finne metodar for effektiv og miljøvennleg fjerning av lakselusa.

Engesund Fiskeoppdrett har saman med fleire andre aktørar starta eit Rognkjeks-oppdrett på Årskog i Fitjar Kommune, og er 25% medeigar.